ఇ.శ్రీధర్  IAS
జిల్లా ఎన్నికల అధికారిమరియు కలెక్టర్
నాగర్ కర్నూల్.

PS Wise Information, Nagarkurnool District